The cover image may be different.

XXI əsr ucun 21 dərs

Paperback - 01 January 2018
Rp 445,000
No Hidden Cost
Or  890 PEC Points
Promotion : Cashback
New Free Shipping.
* Terms and Conditions
Delivered in :

20 - 40 business days (Others)

Other items that might interest you

Description

Yuval Harari anlaşılması g ndən-g nə ətinləşən yaşadığımız bu d nyadan yazır. İnsanlıq z n n və m haribəsi, ekoloji fəlakət və texnoloji qəzalar təhl kəsindən necə xilas edə bilər? Yalan xəbərlər epidemiyası ilə m barizə aparmaq iqtidarındayıqmı? D nyada hansı sivilizasiyalar dominantlıq edir - Şərq, Qərb? Terrorizmə qarşı hansı tədbirləri g rməliyik? M əllif z nəməxsus aydın fikirlərlə diqqətimizi bug nk d nyamızın heyrətamiz problemlərinə cəlb edir. Kitabın əsas hədəfi oxucunun fikrini d nyadakı daimi və təhl kəli dəyişikliklərə y nəltmək, həm də onda həyat qabiliyyətini g cləndirmək, rəhmdillik hissini və kritik d ş nmə vərdişlərini inkişaf etdirməkdir.

Customer Reviews


There are no reviews for this product.
Share your thoughts with other customers:
Write a Customer Review