The cover image may be different.

Կոմունիս մանիֆեստ

- 22 November 2018
Marx, Karl (Author)
Rp 194,000
No Hidden Cost

Or   388 PEC Points
  

New Free Shipping.
* Terms and Conditions
Quantity:
Delivered in 10 - 20 business days
BUY NOW

Description

Կոմունիստական Մանիֆեստը ամփոփում է հասարակության եւ քաղաքականության բնույթին վերաբերող Մարքս եւ Էնգելսի տեսությունները, որոնք, իրենց խոսքերով, «այսօրվա գոյություն ունեցող հասարակության պատմությունը դասակարգային պայքարի պատմություն է Այն նաեւ հակիրճ պատկերացնում է իրենց գաղափարները, թե ինչպես ժամանակի կապիտալիստական հասարակությունը փոխարինել սոցիալիզմով Մանիֆեստի վերջի մոտ հեղինակները կոչ են անում «բռնի տապալել բոլոր առկա սոցիալական պայմանները , որոնք ծառայում էին որպես ողջ աշխարհի բոլոր կոմունիստական հեղափոխությունների արդարացում

Product Details

ISBN-10: 8109629792

ISBN-13: 9788109629797

Publisher: Classic Translations      

Language: Armenian

: 62 Pages

Product Dimension (L x W x H): 22.90 x 15.20 x 0.30 CM

Shipping Weight: 0.10 Kg

Customer Reviews

Share your thoughts with other customers:
Write a Customer Review

There are no reviews for this product.

CONVENIENCE

BEST PRICE

SAFE/SECURITY

SERVICE

 

DELIVERY BY:
PAYMENT METHODS:
 
SECURED BY:
View Mobile / Standard © 2011-2020 Periplus Holdings Ltd.