The cover image may be different.

Cymorth Cyntaf i Gathod

Paperback - 09 December 2019
Duffy, Robert(Author)
Rp 395,000
No Hidden Cost
Or  790 PEC Points
Promotion : Cashback
New Free Shipping.
* Terms and Conditions
Delivered in :

20 - 40 business days (Others)

Other items that might interest you

Description

A unique guide for cat lovers to deal with emergencies, accidents and injuries. It stresses the importance of knowing what to do in the time between discovery and getting the cat to the vet.
The guide also covers a full array of the general treatment needed for a variety of health issues that can affect cats. These include choking, bandaging, medication, bleeding, burns, heatstroke and hypothermia and other common injuries and illnesses.
Written in easy to understand language, the book is an essential guide for all cat lovers.

Canllaw unigryw i gariadon cathod ddelio ag argyfyngau, damweiniau ac anafiadau. Mae'n pwysleisio pwysigrwydd gwybod beth i'w wneud yn yr amser rhwng darganfod a chael y gath at y milfeddyg.
Mae'r canllaw hefyd yn ymdrin ag ystod lawn o'r driniaeth gyffredinol sydd ei hangen ar gyfer amrywiaeth o faterion iechyd a all effeithio ar gathod. Mae'r rhain yn cynnwys tagu, rhwymo, meddyginiaeth, gwaedu, llosgiadau, trawiad gwres a hypothermia ac anafiadau a salwch cyffredin eraill.
Wedi'i ysgrifennu mewn iaith hawdd ei deall, mae'r llyfr yn ganllaw hanfodol i bawb sy'n hoff o gathod.

Customer Reviews


There are no reviews for this product.
Share your thoughts with other customers:
Write a Customer Review