Bike - UK (1-year)

Magazine
-
Rp 2,016,000
Rp 1,613,000

Pro Cycling - UK (1-year)

Magazine
-
Rp 2,496,000
Rp 1,997,000

Fast Bikes - UK (1-year)

Magazine
-
Rp 1,860,000
Rp 1,488,000

F1 Racing - UK (1-year)

Magazine
-
Rp 1,500,000
Rp 1,200,000

Prevention - US (1-year)

Magazine
-
Rp 1,296,000
Rp 1,037,000

Bike - UK (6-month)

Magazine
-
Rp 1,008,000
Rp 908,000

Octane - UK (6-month)

Magazine
-
Rp 1,008,000
Rp 908,000

Bicycling - US (1-year)

Magazine
-
Rp 1,428,000
Rp 1,143,000

Cyclist - UK (1-year)

Magazine
-
Rp 1,896,000
Rp 1,517,000